Osallistu Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen palveluiden kehittämiseen

Sosiaali- ja terveydenhuollon kehittämisessä tarvitaan monipuolista osaamista sekä kokemustietoa. Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen yhteiskehittämistoiminnan kautta tuetaan alueen sosiaali- ja terveydenhuollon tarvelähtöistä kehittämistä sekä avataan kaikille mahdollisuuksia osallistua hyvinvointialueen kehittämiseen.

Tällä sivustolla tarjotaan Pohjois-Pohjanmaan asukkaille, sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisille, yritysten edustajille, opiskelijoille sekä opetus- ja tutkimustoimijoille tietoa osallistumismahdollisuuksista Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen kehittämiseen. Lisäksi sivusto sisältää tietoa kehittämistä tukevista työkaluista, toimijoista ja palveluista.

Yllä olevista painikkeista saat lisäohjeistusta kehittämiseen osallistumiseen.