Osallistu Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen palveluiden kehittämiseen
Ammattilaiset

3. Kehittäminen

Jos kehittämisehdotus hyväksytään toteutettavaksi, valitut asiantuntijat kirjaavat yhdyshenkilön tuella toteutussuunnitelman. Ehdotuksen ja asiantuntijoiden kommenttien pohjalta kehitetään suunnitelman mukaisesti tarvetta vastaava ratkaisu. Myös kehittämisvaiheeseen kutsutaan mukaan kaikki kehitettävän aiheen kannalta keskeiset tahot (esim. asukkaita edustavia järjestöjä ja yhdistyksiä, järjestöjen kouluttamia kokemustoimijoita sekä korkeakoulujen ja yritysten edustajia).

Ratkaisun kehittäminen toteutetaan esim. soveltuvassa kehityshankkeessa tai kohdeyksikössä. Kehittämiseen tukea mahdollistavat toiminnan yhdyshenkilöt sekä tarvittaessa asiantuntijapalvelut (esim. OuluHealth Labs).