Osallistu Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen palveluiden kehittämiseen
Ammattilaiset

4. Testaus ja vaikutusten arviointi

Kehitettävän ratkaisun testaus organisoidaan tapauskohtaisesti toteuttajan, yhdyshenkilön ja muiden tarvittavien asiantuntijoiden toimesta. OuluHealth Labs tarjoaa alueelliseen käyttöön ratkaisujen kokeilussa ja testauksessa tukevia puitteita ja asiantuntijapalveluja.

Testauksen ja kokeilun kautta käynnistetään ratkaisun vaikutusten arviointi. Vaikutuksia arvioidaan esimerkiksi ratkaisun loppukäyttäjien ja heitä edustavien järjestöjen ja yhdistysten, kohdeorganisaation ja alueellisten hyötyjen näkökulmasta.