Osallistu Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen palveluiden kehittämiseen
Asukkaat

1. Kehittämisehdotus

Kirjaa kehittämisehdotuksesi hyvinvointialueen yhteiskehittämisalustalle ja vaikuta aktiivisesti sosiaali- ja terveydenhuollon toiminnan kehittämiseen. Voit esittää sosiaali- ja terveydenhuollon toimintaan liittyvän kehitysehdotuksen matalalla kynnyksellä. Ehdotus voi olla idea, kehitystarve tai kuvaus hyvästä käytännöstä, jota voitaisiin hyödyntää laajemminkin. Ehdotus tallentuu yhteiskehittämisalustalle, jossa alueen sote-henkilöstö sekä yhteistyökumppanit (mm. tutkimus- ja opetustoiminnan yhteyshenkilöt) voivat osallistua ehdotuksen jatkotyöstämiseen.

Valitse kehittämisehdotukselle sitä kuvaava otsikko ja kuvaa ehdotuksesi mahdollisimman selkeästi. Valitse vielä kunta tai alue, jonka palveluita kehittämisehdotuksesi koskee. Klikkaa lopuksi “Julkaise”, jolloin ehdotuksesi tallentuu yhteiskehittämisalustalle.

Hyvinvointialueen asukas tai asukkaita edustavan järjestön tai yhdistyksen edustaja, voit kirjata kehittämisehdotuksen täällä.