Osallistu Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen palveluiden kehittämiseen
Asukkaat

2. Kehittämisehdotuksen arviointi

Kehittämisehdotuksen tallennuttua yhteiskehittämisalustalle alueen sosiaali- ja terveyspalvelujen henkilöstö sekä yhteistyökumppanit (mm. tutkimus- ja opetustoiminnan yhteyshenkilöt) voivat osallistua ehdotuksen jatkotyöstämiseen.  Kaikki kehittämisehdotukset käydään läpi muutaman viikon välein monialaisen asiantuntijatiimin toimesta. Viimeistään käsittelyvaiheessa ehdotukset ohjataan kommentoitavaksi sopiville asiantuntijoille sekä valitaan ehdotuksille niiden edistämistä tukevat yhdyshenkilöt. Yhdyshenkilöt tukevat asiantuntijoiden pohdintaa, soveltuuko ehdotus toteutettavaksi.