Osallistu Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen palveluiden kehittämiseen
Asukkaat

5. Ratkaisun käyttöönotto

Päätös kehitetyn ratkaisun käyttöönotosta tehdään testauksessa saatujen tulosten sekä vaikutusten arvioinnin perusteella.

Yhteiskehittämistoiminnan kautta pyritään kehittämään ratkaisuja ja jakamaan olemassa olevia hyviä käytäntöjä myös koko alueen käyttöön. Uusia ratkaisujen kohdeyksiköitä tunnistettaessa voidaan palata ratkaisun yhteiskehittämis- ja testausvaiheisiin, joiden kautta ratkaisua on mahdollista räätälöidä palvelemaan kaikkia kohdeyksiköitään.