Osallistu Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen palveluiden kehittämiseen

Yritykset

Yrityksen edustaja, yrityksellesi on tarjolla tukea tuote- ja palveluratkaisujen testaukseen, arviointiin ja yhteiskehittämiseen. Tukea on saatavilla esimerkiksi OuluHealth Labsin ja FinCCHTA-yksikön palvelujen kautta.

Testaus voidaan toteuttaa yhdessä Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisten sekä ratkaisujen loppukäyttäjien kanssa. Testattava ratkaisu voi olla idea, prototyyppi tai jo valmis ratkaisu. Yritys voi esittää testaus- tai yhteiskehittämistarpeen Pohjois-Pohjanmaan sosiaali- ja terveydenhuollon sähköisen yhteiskehittämisalustan kautta.

Yrityksen edustaja voi esittää tuote- tai palveluratkaisun testaustarpeen yhteiskehittämisalustan kautta täyttämällä sähköisen lomakkeen.  Tarvekuvaus tallentuu yhteiskehittämisalustalle ja käsitellään luottamuksellisesti OuluHealth Labs -vastuuhenkilöiden toimesta.

Tällä sivustolla kuvataan OuluHealth Labs -palvelujen tukemana toteutetun testausprosessin eteneminen. Muista OuluHealth Labs -palveluiden tukemana toteutettavista yhteiskehittämisen vaihtoehdoista saat lisätietoa täältä.

Muita palveluja yrityksille:
Kansallinen HTA-koordinaatioyksikkö (FinCCHTA) koordinoi terveydenhuollon menetelmien arviointia (HTA, Health Technology Assessment) Suomessa. Yksikkö toimii Oulun yliopistollisessa sairaalassa. Digi-HTA-menetelmä on kehitetty digitaalisten terveyspalveluiden ja -tuotteiden arviointia varten.  Sen avulla arvioidaan tuotteen vaikuttavuutta, kustannuksia, käytettävyyttä ja saavutettavuutta sekä tietoturvan ja -suojan tasoa. Arvioinnin pohjalta FinCCHTA antaa puolueettoman suosituksen tuotteen soveltuvuudesta terveydenhuollon käyttöön. Digi-HTA-arvioinnista on hyötyä sekä tuotteen tai palvelun hankintaa harkitseville terveydenhuollon edustajille että tuotteen valmistajalle.  Tutustu kansallisen HTA-yksikön palveluihin osoitteessa www.fincchta.fi

OuluHealth-ekosysteemitoimijoiden kokoama palvelukartta yrityksille: https://ouluhealth.fi/services/