Osallistu Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen palveluiden kehittämiseen
Yritykset

1. Testaustarpeen esittäminen

Voit esittää Pohjois-Pohjanmaan sosiaali- ja terveydenhuollon toimintaan liittyvän kehittämistarpeen, idean tai hyvän käytännön, kirjaamalla sen sähköiselle innovaatioalustallemme. Mikäli haluat osallistua kehittämistyöhön, kirjaathan myös yhteystietosi.

Yrityksen edustaja voi esittää tuote- tai palveluratkaisun testaustarpeen yhteiskehittämisalustan kautta täyttämällä sähköisen lomakkeen.  Tarvekuvaus tallentuu yhteiskehittämisalustalle ja käsitellään luottamuksellisesti OuluHealth Labs -vastuuhenkilöiden toimesta.