Osallistu Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen palveluiden kehittämiseen
Yritykset

2. Testaustarpeen arviointi

Testaustapauksen toteutuksen edellytysten arviointi tapahtuu toteuttajaorganisaatio(ide)n vastuuhenkilöiden ja asiantuntijoiden toimesta. Arviointivaiheessa testattavan ratkaisun soveltuvuutta arvioidaan käytännön toiminnan, strategian sekä testaus- ja tilaresurssien riittävyyden näkökulmista. Mikäli testaustapauksen toteuttaminen arvioidaan mahdolliseksi, yrityksen kanssa järjestetään yhteinen tapaaminen, jossa käydään läpi tarkentavia kysymyksiä. Mikäli tapaamisen pohjalta tehtävä testauspäätös on myönteinen, valitaan soveltuva testauspalvelu, tarkennetaan testauksen toivottu sisältö ja toteuttajaorganisaatio sekä määritellään testausta koskevat luvat ja hyväksynnät (esimerkiksi tutkimuslupa).