Osallistu Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen palveluiden kehittämiseen
Yritykset

3. Testauksen valmistelu

Testauksen valmisteluun varataan tyypillisesti 4–6 viikkoa. Valmisteluvaihe sisältää testaussuunnitelman ja -sopimuksen laadinnan, testaukseen osallistuvien henkilöiden rekrytoinnin ja testausajankohdan sopimisen sekä tarvittavien lupien ja hyväksynnän hakemisen. Valmisteluvaiheessa yrityksen tehtävänä on tuottaa alustava testaussuunnitelma ja määritellä testauksen kautta arvioitavat asiat tai ominaisuudet. Kun testaus on valmisteltu, testaussopimus allekirjoitetaan vastuutahojen toimesta.