Osallistu Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen palveluiden kehittämiseen
Yritykset

4. Testaus ja vaikutusten arviointi

Kun testaussopimus on allekirjoitettu, voidaan testaus toteuttaa. Testauksen tulokset arvioidaan testaussuunnitelman mukaisesti. Arviointiin osallistuvat testauksessa mukana olleet henkilöt. Lopuksi testausprojekti päätetään ja laskutetaan sovitusti.