Osallistu Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen palveluiden kehittämiseen
Yritykset

5. Testauksen raportointi

Kun testaus on suoritettu, sovitun muotoinen raportti testauksesta ja muu testaukseen liittyvä aineisto toimitetaan yritykselle. Testaustulokset annetaan sovitusti tiedoksi toteuttajaorganisaatiolle.